Процес за аванси и отчитане на разходи

Повтарящ се процес във всяка компания, който обикновено отнема ценно време на служителите