Придобиване на нови клиенти

Подписването на договори с нови абонати на услуги е комплексен процес обединяващ ресурси от повече от една системи в компаниите