Услуги

За да помогнем на компаниите в решаване на задачите свързани с повишаване на ефективността дългосрочно свързване на стратегия и оперативни дейности, предлагаме гъвкав подход

  • Консултантски услуги1_DAY_flash_assesment_01

Пълен анализ на текущо състояние на организационна структура, роли и отговорности, основни дейности и процеси, взаимодействие между единиците

  • Софтуерни решения за EA и BPM

Избор на най-подходящи инструменти за внедряване на Архитектура на Предприятието и Бизнес Процес Мениджмънт. Отчитане на нуждата от интеграция със съществуващи системи. Подготвяне на RFP и посредничество при договаряне на софтуерно решение, доставчик, интеграция и поддръжка.

  • Консултантски услуги + софтуер

Предоставяне на решение до ключ. Пълно обучение на служителите и контрол на внедряването и практическото въвеждане на системите.

  • EA и BPM as a Service

Абонамента рамка, която включва всички изброени по-горе стъпки, плюс текущо оперативно поддържане на актуалност на Архитектурата на предприятието и съответствие на въведените бизнес процеси на текущото състояние на бизнеса.

За да заявите 1 day Flash Assessment попълнете формата по-долу

[contact-form to=’ogniank@logon.bg’ subject=’от logon.bg zaqwka za 1 day flash assesement’][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Фирма’ type=’text’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Бележка’ type=’textarea’/][/contact-form]