Софтуерни инструменти

Качественото описание и управление на процесите в съвременната организацията е възможно единствено с използване на иновативни софтуерни инструменти. Те помагат за както за правилния първоначален дизайн, така и за внедряване в действие, което е едно от най-големите предизвикателства. Не на последно място, правилната комуникация към служителите е от ключово значение за успех и постигане на поставените задачи.

software_screen_02

  • BonitaSoft иновативни инструменти за дизайн, разработка, изпълнение и мониторинг на бизнес процеси. BonitaSoft e сред 13-те компании класирани от Gartner’s iBPMS Magic Quadrant от 2012-та насам.
  • BiZZdesign e софтуер за прилагане на методите на Enterprise Architecture. За втора поредна година решението на BiZZdesign е  оценено като визионер в Gartner Magic Quadrant за Enterprise Architecture Tools.
  • SharePoint e приложение за управление и споделяне на съдържание, организиране на вътрешни портали, съвместна работа на служители и много други.
  • ZoHo CRM e облачно приложение, което осигурява инструменти за повишаване на пордажбите, управлние на проекти и процеси и всякакви други ежедневни активности в организацията. Ядрото на ситемата е CRM с многобройни функционалности, които можете да ползвате на достъпна цена. Базовата версия е безплатна.