За нас

Логон е консултантска компания със специализация в областта на фирменото управление.Нашата компания поддържа екип от опитни мениджъри в областта на Разработка и подръжка на софтуер, общо фирмено управление, маркетинг и продажби, оптимизиране на бизнес процеси, обслужване на клиенти. Имаме успешни проекти в секторите Телекомуникации, Финанси, Комунални услуги, Търговия, e-comerce, Internet of the Things  и други.

Управител на Логон е Огнян Киряков, които е натрупал управленски опит във Fortune 100 компании като  Microsoft и Xerox, а също и в Cable and Wireless, БТК и др. Той има международен опит в различни индустрии включително в онлайн, услуги, хардуер, софтуер,  телекомуникации  и консултиране. Отговарял е за регион Югоизточна Европа и регион Евразия, включващ 22 страни на два континента. Има придобити практически умения в управляването както на директни, така и индиректни, партньорски модели за дистрибуция. Управлявал е екипи от търговци и мениджъри на ключови клиенти, както и партньорски мрежи на няколко нива. Притежава опит в изграждане на организационни структури в международна среда и ръководство на ръководители на служители в сложни матрични структури. Успешни проекти по организационно преструктуриране и оптимизиране на бизнес процеси, ре-инженеринг и управление на промяната. Значителен опит в оперативно обслужване на клиенти и създаване и внедряване на стратегии за обслужване на клиенти. Сертифициран е със Зелен колан за Lean Six Sigma.